Lò xo
2012-09-16 07:49:40

1.Lò xo kéo và nén (loại 1, cấp 3 theo TCVN 2022-77)

2,Hình dạng, thông số và kích thước cơ bản của lò xo đĩa _TCVN