Khớp nối
2012-09-16 07:48:27

1. Nối trục ống với chốt

2. Nối trục đĩa (khớp nối trục bích TCVN 3888 – 84)

3. Nối trục răng

4.Nối trục chữ thập (Oldham)

5.Nối trục bản lề (Cardan)

6. Nối trục vòng đàn hồi

7. Nối trục đĩa hình sao (TCVN 3205 – 79)

8.Nối trục vỏ đàn hồi

9.Nối trục xích một dãy

10. Nối trục xích hai dãy (GOST 20742-93)

11. Ly hợp ma sát an toàn (TCVN 3889 – 84)

12. Giá trị lớn nhất áp suất cho phép [po], MPa đối với ly hợp

12. Ly hợp bi  an toàn (TCVN 2167 – 77)

13.Ly hợp vấu với biên dạng vấu hình thang (khớp nối cam an toàn

14. Hệ số ma sát trượt và nhiệt độ cho phép khi làm việc

15. Các thông số lựa chọn nối trục theo mômen xoắn