Trang chủ » Các môn học» Chi tiết máy » Tiêu chuẩn chi tiết máy » TCVN - Tiêu chuẩn Việt Nam

TCVN - Tiêu chuẩn Việt Nam
2012-08-21 15:52:13

ĐƯỜNG DẪN TIÊU CHUẨN CHI TIẾT MÁY

 

1. Bộ truyền đai

2. Bộ truyền xích

3. Bộ truyền bánh răng

4. Bộ truyền trục vít

5. Trục

6. Ổ lăn

7, Ổ trượt

8. Khớp nối

9. Lò xo

10. Mối ghép ren

11. Mối ghép then

12. Chốt

13. Mối ghé đinh tán

14. Hệ thủy lực

15. Dung sai

16. Tiêu chuẩn bản vẽ kỹ thuật

 

TRANG WEB TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

http://www.tcvn.gov.vn/

http://www.tcvninfo.org.vn/

 

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA VIỆT NAM - TCVN

 

Tiêu chuẩn Quốc gia (kí hiệu là TCVN) được xây dựng trên cơ sở nghiên cứu ứng dụng các thành tựu khoa học, kỹ thuật, áp dụng kinh nghiệm tiên tiến và chấp nhận tiêu chuẩn quốc tế, khu vực và nước ngoài phù hợp với kinh tế - xã hội của Việt Nam. Theo luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn (có hiệu lực từ ngày 01/01/2007), TCVN do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ tổ chức xây dựng, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, công báo theo trình tự, thủ tục quy định. Trong một số lĩnh vực, theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Chính phủ giao quyền công báo TCVN cho thủ trưởng các cơ quan chuyên ngành (Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ).

 

  TCVN được công bố dưới dạng văn bản để tự nguyện áp dụng.

 TCVN được phân thành các loại sau: Tiêu chuẩn cơ bản; Tiêu chuẩn thuật ngữ; Tiêu chuẩn yêu cầu kỹ thuật; Tiêu chuẩn phương pháp thử; Tiêu chuẩn ghi nhãn, bao gói, vận chuyển và bảo quản.

 Tính đến đầu năm 2009, số lượng TCVN còn hiệu lực là gần 6000 TCVN. Các TCVN được phân loại theo các lĩnh vực/chủ đề của Khung phân loại TCVN (hoàn toàn phù hợp với Khung phân loại Tiêu chuẩn Quốc tế ICS - International Classification for Standards)