Trình tỰ tính toán các chi tiẾt máy

1. Tính công suất động cơ và chọn tỉ số truyền

2. Tính toán bộ truyền đai dẹt

3. Tính toán bộ truyền đai răng

5. Tính toán bộ truyền đai thang

6. Tính toán bộ truyền xích

7. Tính toán bộ truyền bánh răng trụ

8. Tính toán bộ truyền bánh răng côn

9. Tính toán bộ truyền trục vít

10. Tính toán bộ truyền vít me – đai ốc ma sát trượt

11. Tính toán trục

12. Tính toán ổ lăn

13. Tính toán ổ trượt

14. Tính toán nối trục 

 

 

MỘt sỐ ví dỤ tính toán (Bài tẬp lỚn và đỒ án môn hỌc sinh viên)

1. Ví dụ tính toán hệ thống truyền động với HGT bánh răng trụ răng nghiêng 1 cấp

2. Ví dụ tính toán hệ thống truyền động với HGT bánh răng côn 1 cấp

3. Ví dụ tính toán hệ thống truyền động với HGT trục vít 1 cấp

4. Ví dụ tính toán hệ thống truyền động với HGT 2 cấp bánh răng đồng trục

5. Ví dụ tính toán hệ thống truyền động với HGT 2 cấp bánh răng - trục vít

Hiển thị tất cả bài viết trong nhóm »
Trình tự tính toán thiết kế bộ truyền đai dẹt
Chọn động cơ và phân bố tỉ số truyền

Phần 1:


1.1. CHỌN ĐỘNG CƠ ĐIỆN:

            Thiết  kế hệ thống truyền động máy khuấy bột nhão đảm bảo yêu cầu công suất trên trục cánh khuấy là 5 kW, số vòng quay trên trục cánh khuấy là 50 vòng/ phút, thời gian phục vụ 8 năm, quay một chiều, làm việc một ca, tải trọng va đập nhẹ (một năm làm việc 300 ngày, một ca làm việc 8 giờ). Chế độ tải trọng cho như hình sau:

Trong đó T1 = T, T2 = 0,7T

                  t1 = 54, t2 = 16

            Để thoả mãn yêu cầu trên ta sử dụng hộp giảm tốc đồng trục làm giảm vận tốc từ động cơ vào trục cánh khuấy. Hộp giảm tốc này có đặc điểm là đường tâm của trục vào và trục ra trùng nhau. Do đó có thể giảm bớt chiều dài hộp giảm tốc, giúp cho việc bố trí gọn cơ cấu. Tuy nhiên khi sử dụng hộp giảm tốc đồng trục ta nên lưu ý đến một số khuyết điểm của nó:

·        Khả năng tải của cấp nhanh không dùng hết vì tải trọng tác dụng vào cấp chậm lớn hơn cấp nhanh trong khi khoảng cách trục của hai cấp bằng nhau.

·        Phải bố trí các ổ của các trục đồng tâm bên trong hộp giảm tốc, làm phức tạp kết cấu gối đỡ và gây khó khăn cho việc bôi trơn các ổ này.

·        Khoảng cách giữa các gối đỡ của trục trung gian lớn nên muốn đảm bảo trục đủ bền và đủ cứng phải tăng đường kính trục.

Công suất công tác:

Công suất động cơ:

Bộ truyền xích để hở:

Bộ truyền bánh răng trụ:

Hiệu suất ổ lăn:

Hiệu suất tổng:  ( với bốn cặp ổ lăn và hai cặp bánh răng).

Suy ra:

Chọn công suất động cơ: 7,5 kW

Số vòng quay bộ phận công tác: 50 vòng/phút.

Động cơ

Số vịng quay

Tỉ số truyền chung

Bộ truyền bánh răng

Bộ truyền xích

4A112M2Y3

2922

58,44

11,2

4,1

4A132S4Y3

1455

29,1

6,3

3,7

4A132M6Y5

968

19,36

5

3,092

4A160S8Y3

730

14,6

2,5

4,588

Với các tỉ số truyền trên ta chọn động cơ 4A132M6Y5  có số vòng quay 968 vòng/phút.

1.2. PHÂN PHỐI TỈ SỐ TRUYỀN:

Chọn

Tỷ số truyền hộp giảm tốc:

Tỷ số truyền bánh răng:  do hộp giảm tốc đồng trục

Chọn  là tỷ số truyền tiêu chuẩn.

Thử lại số vòng quay của bộ phận công tác :  vòng/phút  thỏa với yêu cầu đặt ra là 50 vòng/phút.

Theo các thông số vừa chọn ta lập bảng đặc tính kỹ thuật sau:

BẢNG ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG

            Trục

Thông số

Động cơ

I

II

III

Công suất (kW)

6,27

5,96

5,67

5

Tỷ số truyền

2,8

2,8

2,5

Momen xoắn (Nmm)

61911,63

164754,3

438430,9

976604,9

Số vòng quay (v/ph)

968

345,7

123,5

49,4