Trang chủ » Các môn học» Liên hệ

 PGS.TS Nguyễn Hữu Lộc

Email: nhlcad@yahoo.com, nhloc@hcmut.edu.vn

Bộ môn: Thiết kế máy, Khoa: Cơ khí

Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh